[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Polityka prywatności 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PRYWATNOŚCI DZIECI

Hill's zwraca szczególną uwagę na poszanowanie prywatności osób odwiedzających jego stronę internetową. Nasza polityka została przedstawiona poniżej. Może ona ulegać pewnym zmianom wraz ze zmianami technologii internetowych. Wszelkie zmiany natychmiast będą pojawiały się na tej stronie.

SZCZEGÓLNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

Hill's zwraca szczególną uwagę na prywatność dzieci. Mamy świadomość, że wzrost liczby dzieci wśród użytkowników poczty elektronicznej oraz internetu zwiększa znaczenie specjalnych wymagań dotyczących zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Hill's z własnej inicjatywny przestrzega zalecenia Children's Advertising Review Unit ("CARU") Guidelines for Advertising dotyczące internetu i usług internetowych, w tym zalecenia dotyczące zbierania danych osobowych od niepełnoletnich. Hill's przypomina i zachęca wszystkich rodziców do sprawdzania i monitorowania aktywności dzieci w internecie. Pomóżcie nam zapewnić prywatność Waszych dzieci upewniając się, że nie będą one nigdy wysłały listów elektronicznych ani wymieniały danych osobowych na tej i innych stronach bez Waszej zgody.

[ ↑ skip to content ↑ ]