[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Wygraj roczny zapas karmy Hill's Science Plan

Twoje dane osobowe gromadzi Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (“Kontroler”). Informacje o Tobie przechowujemy w naszych bazach danych i używamy ich żeby prowadzić Twoje konto użytkownika, odpowiadać Ci na pytania dotyczące naszej Firmy oraz jej produktów i usług, kontaktować się z Tobą jeśli zwyciężysz w którejś naszych promocji lub konkursów wymagających rejestracji, a także dla celów marketingowych, takich jak wysyłanie na adres email broszur, ofert, ankiet i innych informacji. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje mogą być przekazywane firmom w ramach grupy Hill's Pet Nutrition oraz usługodawcom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Niektóre z tych podmiotów mogą mieć siedziby w państwach spoza Unii Europejskiej, więc udostępnienie danych oznacza zgodę na ich transfer poza obszar Wspólnoty. Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Regulamin Losowania Darmowych Nagród
 1. Promocja trwa do 31 grudnia 2011 a losowania odbywają się raz w miesiącu.
 2. W promocji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspie Man, Wyspach Normandzkich, w Republice Irlandii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji (z wyłączeniem departamentów i terytoriów zamorskich), Niemczech, Grecji Holandii, Włoszech, Luksemburgu, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Hiszpanii i Szwajcarii, za wyjątkiem pracowników Hill’s Pet Nutrition i członków ich najbliższych rodzin, agentów Hill’s Pet Nutrition oraz wszystkich osób zatrudnionych przy promocji. Promocja jest ważna tam, gdzie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zakup produktów nie jest warunkiem wzięcia udziału w promocji. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do tylko jednego zgłoszenia online.
 4. Udział w promocji wymaga wypełnienia i wysłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z ważnym adresem email.
 5. Po zarejestrowaniu uczestnik bierze udział w najbliższym losowaniu i wszystkich kolejnych w ciągu 12 miesięcy. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Termin zgłoszeń do udziału w każdym z comiesięcznych losowań upływa ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, a jego zwycięzca zostanie wyłoniony losowo pod niezależnym nadzorem. Każdy ze zwycięzców zostanie powiadomiony jedynie drogą mailową, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu zgłoszeń. Po wysłaniu powiadomienia zwycięzca ma 30 dni na skontaktowanie się z Organizatorem promocji celem przyjęcia wygranej. Po upływie tego czasu, przy braku kontaktu, Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego wylosowania zwycięzcy.
 7. Organizator nie informuje uczestników, którzy nie wygrali.
 8. 8. Na pisemny wniosek Organizator ujawnia nazwisko i kraj zamieszkania zwycięzcy. Na inną korespondencję dotyczącą niniejszej promocji Organizator nie będzie odpowiadał. Nagroda do wygrania w każdym comiesięcznych losowań: zapas karmy Hill's Science Plan na 1 rok, począwszy od daty powiadomienia zwycięzcy. Nagroda zostanie dostarczona w formie opakowań suchej karmy Hill's Science Plan. Dostępne duże opakowania. Firma Hill’s zorganizuje przewóz z najmniejszą konieczną liczbą dostaw. Ilość karmy zostanie określona na podstawie średniego zużycia zgodnie z wytycznymi organizatora.
 9. Nagrody nie można wymienić na pieniądze lub inną nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w zgłoszeniu podczas transferu danych. Potwierdzenie przesłania formularza nie jest potwierdzeniem zgłoszenia.
 11. W razie wątpliwości decyzja Organizatora jest ostateczna i nie będzie on odpowiadał na korespondencję.

Organizatorpromocji: Hill's Pet Nutrition Ltd, Building 5, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Herts WD18 8YL, UK.

Kupon ze zniżką na 5 funtów

Użytkownik, który zakończył rejestrację może pobrać kupon zniżkowy. Każdemu użytkownikowi przysługuje tylko jeden kupon.

Kupon jest ważny przez 30 dni od daty wydrukowania i można go zrealizować kupując dowolne opakowanie karmy dla psów lub kotów, nie mniejsze niż 1,5 kg, z linii Hill's™ Science Plan™, Science Plan VetEssentials, Prescription Diet™ lub Hill'sNature's Best™, 12 puszek (dowolna wielkość) lub saszetek, albo co najmniej 4 opakowania Hill's Science Plan SNACKS (dowolna wielkość). Kupony do zrealizowania wyłącznie w lecznicach weterynaryjnych i sklepach z artykułami dla zwierząt. Przy jednorazowym zakupie danego produktu można użyć tylko jednego kuponu. Oferty nie łączą się ze sobą. Kuponów nie można wymienić na pieniądze. Ilość kuponów ograniczona.

Warunki promocji Hill's™ Science Plan™ VetEssentialsWYPRÓBUJ ZA DARMO:

Udział w promocji możliwy jedynie z ulotkąHill's™ Science Plan™ VetEssentialsWypróbuj Za Darmo otrzymaną w lecznicy weterynaryjnej. Szczegółowe informacje w lecznicach.

 1. Promocja ze zwrotem kosztów Wypróbuj Za Darmo trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.
 2. W promocji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspie Man, Wyspach Normandzkich, i w Republice Irlandii, za wyjątkiem pracowników Hill’s Pet Nutrition i członków ich najbliższych rodzin, agentów Hill’s Pet Nutrition oraz wszystkich osób zatrudnionych przy promocji. Promocja ze zwrotem kosztów jest ważna tam, gdzie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest zakup w lecznicy weterynaryjnej opakowania karmy Hill's™ Science Plan™ VetEssentials o wadze 1,5 kg lub 2 kg („produkt kwalifikacyjny”).
 4. Zwrotowi podlega jedynie cena zakupu produktu kwalifikacyjnego do kwoty 12 GBP/14,50 EUR.Na terenie Republiki Irlandii, w odniesieniu do określonych powyżej produktów Hill's Science Plan VetEssentials, zwrot wypłacany jest w euro. Na terenie Zjednoczonego Królestwa, Wyspy Man i Wysp Normandzkich, w odniesieniu do określonych powyżej produktów Hill's Science Plan VetEssentials, zwrot wypłacany jest w funtach brytyjskich.
 5. Aby otrzymać zwrot, należy wysłać pocztą wypełniony „FORMULARZ ZWROTU WYPRÓBUJ MNIE” wydrukowany ze strony internetowej www.hillspet.co.uk/tryforfree (wymagana rejestracja użytkownika i niepowtarzalny kod z ulotki Wypróbuj Za Darmo), potwierdzający zakup kod kreskowy z opakowania „produktu kwalifikacyjnego” oraz paragon, na adres: Hill'sWYPRÓBUJ ZA DARMOze zwrotem, Freepost, PO Box 100, Crowborough, East Sussex, TN6 2BR.
 6. Uczestnik otrzymuje czek ze zwrotem w ciągu 4-6 tygodni.
 7. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje jeden zwrot na jedno zwierzę, przy maksymalnie dwóch różnych zwierzętach.
 8. Wielokrotne zgłoszenia oraz kopie formularza zgłoszeniowego i kodu kreskowego nie będą uznawane ani zwracane.
 9. Oferta obowiązuje jedynie na terenie Zjednoczonego Królestwa, Republiki Irlandii, Wyspy Man i Wysp Normandzkich.
 10. Zgłoszenia zawierające numer skrytki pocztowej bez adresu nie będą uwzględniane.
 11. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, błędnie zaadresowane lub niedopłacone przesyłki.
 12. Warunkiem udziału w promocji jest łączne spełnienie wszystkich wymagań.
 13. Organizatorpromocji: Hill's Pet Nutrition Ltd, Building 5, Hatters Lane, Croxley Green Business Park, Watford, Herts WD18 8YL, UK.

Warunkipromocjimailowej Hill's™ Science Plan™ VetEssentials:

 1. Promocja ze zwrotem kosztów trwa od 21.02.2011 do 17.04.2011.
 2. W promocji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Zjednoczonym Królestwie, za wyjątkiem pracowników Hill’s Pet Nutrition i członków ich najbliższych rodzin, agentów Hill’s Pet Nutrition oraz wszystkich osób zatrudnionych przy promocji. Promocja ze zwrotem kosztów jest ważna tam, gdzie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest zakup w lecznicy weterynaryjnej opakowania karmy Hill's™ Science Plan™ VetEssentials o wadze 1,5 kg lub 2 kg („produkt kwalifikacyjny”).
 4. Zwrotowi podlega jedynie cena zakupu produktu kwalifikacyjnego do kwoty 10,29 GBP w przypadku karmy dla psów VetEssentials 2kg,lub do kwoty 11,49 GBP przy karmie dla kotówVetEssentials 1,5kg. Podane kwoty są sugerowanymi cenami detalicznymi. Lecznice weterynaryjne mają prawo dowolnie ustalać ceny wymienionych produktów.
 5. Aby otrzymać zwrot, należy wysłać pocztą wypełnionyformularz refundacyjnyoraz paragon potwierdzający zakup „produktu kwalifikacyjnego” na adres:Hill'sRefundpromotion, FREEPOST, PO Box 100, Crowborough, East Sussex, TN6 2BR.
 6. Uczestnik otrzymuje czek ze zwrotem w ciągu 4-6 tygodni.
 7. Uczestnikom przysługuje jeden zwrot na gospodarstwo domowe.
 8. Wielokrotne zgłoszenia oraz kopie formularza zgłoszeniowego i kodu kreskowego nie będą uznawane ani zwracane.
 9. Zgłoszenia zawierające numer skrytki pocztowej bez adresu nie będą uwzględniane. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub błędnie zaadresowane przesyłki.
 10. Warunkiem udziału w promocji jest łączne spełnienie wszystkich wymagań.
 11. Organizatorpromocji: Hill's Pet Nutrition Ltd, Building 5, Hatters Lane, Croxley Green Business Park, Watford, WD18 8 YL, UK.
 12. Oferta dostępna w wybranych lecznicach weterynaryjnych na terenie Zjednoczonego Królestwa. Ilość towaru objętego promocją jest ograniczona.

Wątpliwości należy wyjaśniać z doświadczonym, lokalnym pracownikiem Darmowej Infolinii Hill’s: 0800 282438 od9.00 do16.00, od poniedziałku do piątku. Lub pod adresem: Hill's Pet Nutrition Ltd, Building 5, Croxley Green Business Park,Watford, WD18 8YL

Warunki promocji mailowej Hill's™ Prescription Diet™ j/d™:

 1. Promocja ze zwrotem kosztów trwa od 21.02.2011 do 17.04.2011
 2. W promocji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Zjednoczonym Królestwie, za wyjątkiem pracowników Hill’s Pet Nutrition i członków ich najbliższych rodzin, agentów Hill’s Pet Nutrition oraz wszystkich osób zatrudnionych przy promocji. Promocja ze zwrotem kosztów jest ważna tam, gdzie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest zakup równowartości 21-dniowej diety Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ („produkt kwalifikacyjny”) zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
 4. Zwrotowi podlega cena zakupu produktu kwalifikacyjnego do kwoty 42 GBP (dotyczy jedynie promocji za 42 GBP).
 5. Zwrotowi podlega cena zakupu produktu kwalifikacyjnego do kwoty 21 GBP (dotyczy jedynie promocji za 21 GBP).
 6. Aby otrzymać zwrot, należy wysłać pocztą wypełnionyformularz refundacyjnyoraz paragon potwierdzający zakup „produktu kwalifikacyjnego” na adres:Hill'sRefundPromotion, Freepost, PO Box 100, Crowborough, East Sussex, TN6 2BR.
 7. Uczestnik otrzymuje czek ze zwrotem w ciągu 4-6 tygodni.
 8. Uczestnikom przysługuje jeden zwrot na gospodarstwo domowe.
 9. Wielokrotne zgłoszenia oraz kopie formularza zgłoszeniowego i kodu kreskowego nie będą uznawane ani zwracane.
 10. Zgłoszenia zawierające numer skrytki pocztowej bez adresu nie będą uwzględniane.
 11. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub błędnie zaadresowane przesyłki.
 12. Warunkiem udziału w promocji jest łączne spełnienie wszystkich wymagań.
 13. Oferta dostępna w wybranych lecznicach weterynaryjnych na terenie Zjednoczonego Królestwa. Ilość towaru objętego promocją jest ograniczona.
 14. Kwota zwrotu jest obliczana na podstawie średniego zapotrzebowania 30-kilogramowego psa według tabel żywieniowych, przy założeniu, że lekarze weterynarii w połowie przypadków zalecają stosowanie karmy j/d, a w połowie karmy j/d reduced kalorie. Kwota zwrotu nie może być wyższa od kosztu produktu.
 15. Organizatorpromocji: Hill's Pet Nutrition Ltd, Building 5, Hatters Lane, Croxley Green Business Park, Watford, WD18 8YL, UK.

Wątpliwości należy wyjaśniać z doświadczonym, lokalnym pracownikiem Darmowej Infolinii Hill’s: 0800 282438 od9.00 do16.00, od poniedziałku do piątku. Lub pod adresem: Hill's Pet Nutrition Ltd, Building 5, Croxley Green Business Park,Watford, WD18 8YL

[ ↑ skip to content ↑ ]