Oświadczenie w sprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich:

white horizon

Hill’s Pet Nutrition angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu na wszystko, co robimy, w tym w promowanie etycznych i odpowiedzialnych praktyk związanych z dobrostanem zwierząt w naszej branży. Dbamy o wysokie standardy dobrostanu zwierząt i zdecydowanie potępiamy złe traktowanie zwierząt.

Wspieramy przejrzystość i stawiamy na współpracę z naszymi dostawcami w celu wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ponadto uznajemy niezbędną rolę innych kluczowych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, organów rządowych i naukowców, we wprowadzaniu znaczących zmian. Partnerstwa te są niezbędne do rozwiązania kwestii systemowych nieodłącznie związanych z sektorem karmy dla zwierząt domowych i razem tworzą bardziej zrównoważoną przyszłość dla całej branży.

Hill’s Europe i nasi europejscy dostawcy działają zgodnie z uznanymi na całym świecie Pięcioma Wolnościami Komitetu Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (Farm Animal Welfare Committee’s Five Freedoms). Podejmujemy również szereg innych działań na rzecz wspierania dalszych działań związanych z dobrostanem zwierząt, w tym:

  • Wyznaczona grupa pracowników: zespół ten spotyka się regularnie, wyznacza cele i dąży do osiągania postępów w zakresie przejrzystości składników, odpowiedzialnego pozyskiwania i większego zrównoważenia w odniesieniu do wszystkich wykorzystywanych gatunków zwierząt. W skład zespołu wchodzą specjaliści ds. dobrostanu zwierząt, liderzy ds. zrównoważonego rozwoju i inni eksperci z różnych dziedzin. Gdy w najbliższej przyszłości osiągniemy kamienie milowe, z pełnym zaangażowaniem publicznie podzielimy się naszymi postępami.
  • Relacje z dostawcami: relacje z naszymi dostawcami mają kluczowe znaczenie, dlatego rozwinęliśmy i dbamy o długoterminowe relacje ze starannie wybranymi dostawcami, którzy przestrzegają naszych solidnych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, jakości i bezpieczeństwa żywności. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja w zakresie dobrostanu zwierząt wymaga czasu. Współpracujemy z dostawcami, aby wspólnie przyczyniać się do poprawy dobrostanu zwierząt.
  • Platforma UE ds. Dobrostanu Zwierząt / Pięć zasad: jednym z naszych kluczowych priorytetów jest aktywne promowanie rozwoju i wykorzystania dobrowolnych zobowiązań w celu dalszej poprawy dobrostanu zwierząt. Działamy zgodnie z założeniami grupy ekspertów Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt, która wnosi znaczący wkład w poprawę dobrostanu zwierząt. Przyznajemy również, że nadal istnieje pole do poprawy nowoczesnego dobrostanu zwierząt z wykorzystaniem Pięciu zasad i prowadzimy dyskusje z dostawcami na temat tych koncepcji.
  • Zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt: dążymy do pełnej zgodności z nowymi przepisami przed upływem terminów ich wdrożenia.
  • Współpraca w ramach branży: ważne jest, aby cała branża karmy dla zwierząt domowych wprowadziła zrównoważone i trwałe ulepszenia w zakresie dobrostanu zwierząt. Jako członek FEDIAF będziemy pracować nad tym, aby kwestie dobrostanu zwierząt mogły się rozwijać.
  • Inwestycje w alternatywne białka: we współpracy z partnerami stale badamy nowe technologie, aby zapewnić bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie składników pokarmowych dla zwierząt domowych, takie jak pozyskiwanie białka w drodze fermentacji i wykorzystanie białka owadów.
  • Produkty rybne pozyskiwane w sposób zrównoważony: ryby, z których przygotowujemy nasze produkty, pochodzą wyłącznie od dostawców poławiających lub hodujących ryby w sposób zrównoważony, certyfikowanych przez organizacje Aquaculture Stewardship Council, Marine Trust i Friends of the Sea.
  • Zobowiązanie dotyczące produktów drobiowych: do końca 2024 r. będziemy pozyskiwać 100% jaj i produktów jajecznych z chowu bezklatkowego od naszych europejskich dostawców do produktów suchych i mokrych, co obejmuje większość naszych europejskich produktów.

Zwrócimy się do wszystkich naszych europejskich dostawców o spełnienie wszystkich kryteriów określonych w dokumencie European Chicken Commitment nie później niż do 2026 r. Nieustannie analizujemy inne humanitarne zasady z uwzględnieniem obecnego i stałego ryzyka związanego z chorobami zwierząt.

Chociaż przemyślane wdrażanie zmian w łańcuchu dostaw będzie wymagało czasu, zobowiązujemy się do ciągłej współpracy z naszą globalną siecią dostaw w celu wprowadzania pozytywnych zmian w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

  • Zobowiązanie dotyczące innych składników pochodzenia zwierzęcego: opracowujemy standardy pozyskiwania z poszanowaniem dobrostanu zwierząt dotyczące innych składników stosowanych w naszych produktach, takich jak wieprzowina i wołowina, i będziemy dzielić się naszymi postępami począwszy od 2024 r.

Ambicją naszą i naszych partnerów w zakresie dostaw jest tworzenie lepszego świata dla ludzi, zwierząt i planety, a ciągłe dbanie o dobrostan zwierząt jest ważnym krokiem na tej drodze.