Zaangażowanie Hill's na rzecz dobrostanu zwierząt

Zaangażowanie Hill's na rzecz dobrostanu zwierząt

Wszystkim zwierzętom, którymi zajmuje się Hill’s Pet Nutrition zapewniamy życie w pełnym miłości, bezpiecznym, wesołym i czystym środowisku. Stosujemy jedynie nieinwazyjne i humanitarne metody badań konieczne do rozwoju technologii żywienia, dzięki czemu psy i koty mogą żyć długo i zdrowo. Nasze przełomowe rozwiązania w zakresie żywienia zwierząt są bezprecedensowe w branży karm dla zwierząt, a naszą działalność i renomę opieramy na ścisłym przestrzeganiu najwyższych norm etycznych.

Codziennie udowadniamy, że wysokiej jakości rozwiązania technologiczne i naukowe oraz troskliwa opieka to najlepsze połączenie na rzecz poprawy zdrowego życia zwierzęcia. Dlatego właśnie Hill's wspiera [i realizuje] jedynie odpowiedzialne, pełne troski i humanitarne zachowania wobec psów i kotów. Wszystkie badania przeprowadzane lub wspierane przez Hill's, czy to w Centrum Żywienia Zwierząt Hill's, czy zewnętrznie, w domach konsumentów, szkołach weterynarii lub innych miejscach muszą przestrzegać zasad polityki Hill's w celu zagwarantowania wyjątkowej troski o zwierzęta.

 

  • Nie uczestniczymy w badaniach zagrażających zdrowiu psów i kotów. Wszystkie badania wspierane przez Hill's mają na celu utrzymanie i poprawę stanu zdrowia zwierząt. Żadne badanie wymagające eutanazji  nie jest i nie  będzie prowadzone na psach ani na kotach.
  • Podczas badania sposobu pochłaniania, dystrybucji, magazynowania, wykorzystywania i uwalniania składnika odżywczego w organizmie psa lub kota, stosujemy jedynie metody badawcze będące weterynaryjnym odpowiednikiem ludzkich badań żywieniowych lub medycznych. Hill's nie wspiera ani nie przeprowadza badań powodujących ból lub cierpienie psów lub kotów. To podejście opieramy na przekonaniu, że to, co jest bolesne dla ludzi, jest bolesne również dla psów i kotów.
  • Przeprowadzamy badania tylko wtedy, gdy posiadamy istotne dowody, że możemy w ten sposób poprawić zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących. Te badania często przynoszą przełomowe ustalenia w zakresie żywienia, poprawiając jakość życia milionów psów i kotów.
  • Nieustannie staramy się znajdować sposoby redukcji zależności od badań na zwierzętach. Znaczna liczba psów i kotów uczestniczących w naszych badaniach karm uczestniczy w testach w warunkach domowych. Lekarze weterynarii i dietetycy z którymi współpracujemy posiadają doskonałe umiejętności w zakresie opracowywania modeli symulujących organizmy zwierzęce. Na przykład, do testów pielęgnacji jamy ustnej, wprowadziliśmy pionierskie zastosowanie „sztucznej jamy ustnej”, mierzącej skuteczność nowych technologii. Kolejny przykład to opracowanie i wykorzystanie przez nas specjalnego wzoru matematycznego opartego o profil żywieniowy karmy, który dokładnie przewiduje pH kociego moczu bez testów na zwierzętach.
  • Aby zapewnić właścicieli zwierząt, że nasze karmy lecznicze są bezpieczne i skuteczne, wspieramy badania na zwierzętach, u których choroby i schorzenia wystąpiły naturalnie. Nie uczestniczymy w badaniach, w których metody chirurgiczne lub niechirurgiczne są stosowane w celu wywoływania lub symulowania stanów chorobowych.
  • Centrum Żywienia Zwierząt Hill's oraz wszelkie zewnętrzne instytucje wspierane przez Hill's muszą spełniać lub przekraczać wymogi wszystkich branżowych prawnych norm dobrostanu zwierząt. Dla potrzeb wszystkich badań przeprowadzanych w jednostkach zewnętrznych wyznaczamy i finansujemy „ambasadorów zwierząt”, którzy odpowiadają za zagwarantowanie każdemu Pupilowi troskliwej opieki, zawierającej kluczowe składniki zapewniania ruchu fizycznego oraz środowiska bogatego w bodźce socjalne.
  • Z entuzjazmem wspieramy i promujemy adopcję psów i kotów, które uczestniczyły w badaniach. Zdecydowanie zalecamy właścicielom nowych czworonożnych podopiecznych przestudiowanie i poznanie sposobów dbania o nowego Pupila, przed zabraniem go do domu.
  • Publikujemy wyniki naszych badań w celu rozwoju wiedzy z zakresu żywieniowej opieki zdrowotnej i zapobiegania niepotrzebnemu powtarzaniu badań z udziałem psów i kotów.
  • Hill's wykorzystuje jedynie dane z badań z udziałem zwierząt należące do domeny publicznej (czyli uprzednio opublikowane) lub z badań przeprowadzonych zgodnie z niniejszą Globalną Polityką Dobrostanu Zwierząt.